Firma Usługowa Guśpiel&Veres
Agnieszka Veres-Guśpiel

PODGÓRZE

Ta część miasta do 1915 roku była osobnym miastem leżącym po drugiej stronie Wisły. Miało ono własnego prezydenta, kleparz oraz rynek. Miasto o rodowodzie austryjackim, z administracją opartą na systemie francuskim, przez długi czas opierało się pomysłowi połączenia go z Krakowem. Potem na długie lata stało się dzielnicą przemysłową, ale zabytkowe budynki pozostały, nie mówiąc już o tym, że dziś znów dynamicznie się rozwija, odżyło. Podczas II Wojny Światowej tutaj do getta zostali przesiedleni żydzi z pobliskiego Kazimierza. Tutaj znajduje się także słynna fabryka Schindlera. Ci natomiast którzy ciekawi są prehistorii Słowian mogą wspiąć się na znajdujący się w tej dzielnicy jeden z najstarszych (pochodzący z VII wieku) kopiec Krakusa.